Photographer
Photographer

Stas Kalashnikov

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.

Credits

Photographer
Stas Kalashnikov 
  
Style
Lisa Brok 
  
Hair
Sofya Atalikova 
  
Make-Up
Daria Mezentseva 
Models
  
Sasha Komarova 
  
Sonia Komarova 
  
Agency
GENOM Management 
  
Special thanks to Brochet Family
  

All Web Projects